top of page

Invester i Zvipp!

Om Zvipp

Zvipp er en norsk oppstartsbedrift innen mikromobilitet. Vår forretningsidé er å kombinere delingsøkonomi med bærekraftig elektromobilitet for å dekke transportbehov i byer og tettsteder.

 

Selskapet etablerte i mai 2019 en delingstjeneste for elektriske sparkesykler i Oslo, og i juli samme år utvidet vi tilbudet til Drammen.  Etter å ha lagt et spennende oppstartsår bak oss, er vi nå i en prosess med å ekspandere tjenesten geografisk og videreutvikle forretningskonseptet i nye markeder. I august 2020 ble tjenesten utvidet til Lillestrøm og Jessheim.

​ 

Zvipp hadde i utgangspunktet planlagt å kun ha drift i Oslo i 2019. Høy etterspørsel og lønnsom drift gjorde at vi allerede i juli samme år valgte å plassere ut sparkesykler i Drammen. Da vi avsluttet sesongen ved utgangen av oktober endte omsetningen på NOK 4 300 000.

Foto%2014-3-19%2018%2014%2050_edited.png

Vår reise så langt!

zvippfremdrift.png

Emisjon og geografisk utvidelse

av virksomheten

Zvipp har som mål å ekspandere tjenesten sin til 8-10 nye byer i Norge.

Vi vil første omgang utvide til 1-3 nye byer (avhengig av innhentet kapital). Her vil vi etablere bærekraftig drift før vi beveger oss videre.

Kapitalen vil i all hovedsak bli brukt på innkjøp av elsparkesykler, ansettelser og øvrig infrastruktur/driftsmateriell.

Scooter (1)_edited.png

Grunnlag for videre vekst?

1. Marked og skalerbar forretningsmodell bevist

 

2. Mange større og mindre byer har behov vår tjeneste

 

3. Ved å akselerere utviklingen vil markedet kunne kapres og en ledende markedsandel tas

 

4. Dedikert gründerteam med god kunnskap og nødvendig erfaring for å skalere opp en slik tjeneste videre til nye markeder. Siden selskapet ble stiftet i Oktober 2018 og tjenesten ble etablert i Mai 2019  har teamet opparbeidet seg avgjørende kunnskap om av hva som fungerer og ikke fungerer (drift i ulike markeder, kostnadseffektivisering, optimalisering av drift/flåteutnyttelse, logistikk etc.)

5. Zvipp har en aktiv og fremoverelent dialog med myndighetene. Vi har i dag et godt forhold til mange norske kommuner og politiske interessenter på både nasjonalt og lokalt nivå.

Meld Interesse

Send inn skjemaet for å motta informasjon om investering

Hvilket beløp? (kun en pekepin)
Meld interesse
bottom of page