top of page

Om Zvipp

Zvipp AS er en norsk oppstartsbedrift innen mikromobilitet. Vår forretningsidé er å kombinere delingsøkonomi med bærekraftig elektromobilitet for å dekke transportbehov i byer og tettsteder.

Selskapet ble stiftet i oktober 2018, og siden 2019 har selskapet driftet delingstjenester for elektriske sparkesykler i en rekke norske byer. Vi vil i denne sammenheng nevne at Zvipp sitt styre har fra 2019 vært svært opptatt av at selskapet i sin forretningsvirksomhet skal drive på en samfunnsansvarlig måte. I den forbindelse kan vi referere til at styreinstruksen, besluttet av styret 24.04.2019, har en paragraf med tekst: «Sørge for at virksomheten ivaretar et adekvat samfunnsansvar (jf. NS-ISO 26000) og personvernforordning (jf. GDPR)» Zvipp etablerte delingsutleie av el-sparkesykler i mai 2019.


Elektriske sparkesykler har blitt et viktig supplement til det øvrige tilbudet av transporttjenester. Våre erfaringer fra Oslo, Drammen, Trondheim, Moss, Sandefjord og andre byer viser at denne typen tjenester har skapt en rekke samfunnsutfordringer, hovedsakelig tilknyttet sikkerhet, bymiljø, og trivsel. Zvipp har imidlertid kunnet bevise at disse utfordringene i stor grad kan håndteres gjennom hensiktsmessig markedsregulering og løsningsorientert dialog mellom berørte samfunnsinteressenter.

Zvipp ønsker at delingsutleie av små elektriske kjøretøy skal få utvikle seg til å bli et varig tilbud i flere norske byer og tettsteder, men dette forutsetter at vi evner å forebygge og håndtere samfunnsutfordringene på en god måte.

 

Zvipp har siden oppstart i 2019 hatt en løpende og åpen dialog med representanter fra kommunene hvor våre sparkesykler har vært utplassert. Zvipp legger til rette for en lett tilgjengelig og effektiv samhandling med kommunen og øvrige interessenter.

Møt Teamet

1517442967615_edited_edited.png

Vegard Aarskog

Daglig Leder

  • LinkedIn
Zvipp4_edited_edited_edited.png

Haakon Magistad

Økonomiansvarlig

  • LinkedIn
IMG_5345_edited_edited_edited.png

Stas Milavski

Leder strategi og forretningsutvikling

  • LinkedIn
IMG_2050_edited_edited_edited.png

Andreas Aamodt

Myndighetskontakt

  • LinkedIn

Møt styret

Bjarne Aamodt-farver_edited.png

Bjarne Aamodt

Styreleder

  • LinkedIn
Medlem12_edited_edited.png

Roar Arntzen

Styremedlem

  • LinkedIn
tom_edited.png

Tom Staahle

Styremedlem

  • LinkedIn
Zvipp4_edited_edited_edited.png

Haakon Magistad

Styremedlem

  • LinkedIn
ina_edited.png

Ina Eldøy

Styremedlem

  • LinkedIn
IMG_2050_edited_edited_edited.png

Andreas Aamodt

Myndighetskontakt

  • LinkedIn
bottom of page