top of page

Personvern

Personvernerklæring for kunder og andre 

Behandling av personopplysninger i Zvipp AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta nyhetsbrev, kontakter oss på e-post, nettskjemaer eller bestiller tjenester fra oss, vil Zvipp AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Zvipp AS ved Andreas Strømsheim-Aamodt. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:

Adresse: Slemdalsveien 70 A

E-post: post@zvipp.no

Organisasjonsnr.: 921 676 166

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på ovennevnte adresse/kontaktperson.

1.  Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

 • Kunnskapsforvaltning ved at vi ved å benytte oss av brukerdata kan tilby en best mulig tjeneste til deg som bruker ved å plassere og transportere syklene dit det er behov. Brukerdata som angir plassering, bruksmønster etc. er anonymisert.

 • Informasjon om sykkelens posisjon brukes i forbindelse med

  • Geofencing – en advarsel vil bli sendt dersom kjøretøyet er utenfor angitt område eller er forsøkt parkert  i et slikt område.

  • Dersom kjøretøyet har blitt benyttet i lengre tid enn det som følger av brukervilkårene

  • Ved henvendelse fra brukeren om at sykkelen ikke kan deaktiveres eller liknende

  • Ulykke eller skade på person, ting eller sparkesykkelen

  • I forbindelse med fakturering der start- og sluttidspunkt er angitt

 • Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

 • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter i vår personvernpolicy som er lagt ut på våre nettsider. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden ved jevne mellomrom.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Zvipp AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Google Inc. - Posisjon og karttjenester for lokalisering av tilgjengelig kjøretøy, avstand til disse, samt data på bruksmønster.

 • Stripe Inc. – Betalingsløsning

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.1

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når det ikke lenger er lovlig adgang til å beholde opplysningene. Personopplysninger vi behandler i medhold av lov slettes når det ikke lenger er lovlig adgang til å beholde opplysningene. Personopplysninger relatert til kundeforhold slettes etter 10 års inaktivitet i kundeforholdet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte behandlingsansvarlig hos Zvipp AS. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med behandlingsansvarlig på e-post: support@zvipp.no

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

bottom of page