Final_zvipp_logo_RGB_0_159_77__255_205_0

Takk for interessen!

Vi tar kontakt med deg vedrørende deltagelse i kapitalutvidelsen når den tid kommer.